Ke stažení

Reklama


Reklama
Reklama Martin Zounar
Reklamní spoty pro rádio Impuls v MP3 formátu.

Kanal. jímky


Kanalizační jímky - jednoplášťové (kruhové)
Kanalizační jímky - jednoplášťové (kruhové)
Jímka je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek sloužící ke shromažďování splaškových vod. Jímka se osazuje na předem zhotovenou železo-betonovou desku. Po připojení na kanalizaci se provede obetonování stěn za současného napouštění jímky vodou. Sílu, druh betonu a způsob zakrytí stanoví projektant (statik) dle konkrétních podmínek stavby, pro dokončení terénních úprav se vstup o průměru 500 mm / výšky 200 mm nadstaví plastovým nádstavcem na požadovanou výšku (nivelaci). Po dohodě s technikem může být plastové víko (poklop) nahrazeno i litinovým.
Jimky_kruh_jednoplast.pdf (1.39 MB)
Stáhnout soubor
Kanalizační jímky - dvouplášťové (kruhové)
Kanalizační jímky - dvouplášťové (kruhové)
Konstrukce těchto dvouplášťových plastových nádrží spojuje výhody plastu a betonu. Základní plastová dvouplášťová nádrž je vybavena hustě uspořádanou železnou armaturou, která se po usazení nádrže zalije betonem, a tak získá výhody betonové konstrukce (vyšší hmotnost proti tlaku spodní vody, vyšší odolnost proti mechanickému zatížení shora od pojezdu středně těžkých vozidel, odolnost proti tlaku vnější zeminy a tlaku spodní vody na vnitřní plastovou nádrž). Plastové stěny dokonale chrání betonovou konstrukci jak proti agresivitě splaškových vod, tak i spodní vody.
Jimky_kruh_dvouplast.pdf (3.80 MB)
Stáhnout soubor
Kanalizační jímky - se svislými žebry (hranaté)
Kanalizační jímky hranaté komplet
Plastová jímka (žumpa) hranatá vyrobená z polypropylenových desek určená pro zachycení a akumulaci odpadních vod např. hospod. budovy, rodinné domy, chaty a chalupy atd. Osazení jímky se provádí na betonovou desku ve vodorovné poloze síla betonu 100-150 mm s obsahem kari sítě. Po připojení na kanalizaci se provede obetonováním stěn za současného napouštění jímky vodou. Obetonování neprovádíme najednou, ale rozdělíme ho alespoň na 3 etapy. Jímka je opatřena svislými žebry pro vyztužení celkové konstrukce a možností umístění armovacího drátu pro lepší propojení nádrže s betonem. Na závěr zabetonujeme strop, sílu, druh betonu a způsob zakrytí stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby.
Kanalizační jímky hranaté KOMPLET
Stáhnout soubor
Kanalizační jímky - s plastovými koryty (hranaté)
Kanalizační jímky hranaté komplet
Plastová jímka (žumpa) hranatá vyrobená z polypropylenových desek určená pro zachycení a akumulaci odpadních vod např. hospod. budovy, rodinné domy, chaty a chalupy atd. Osazení jímky se provádí na betonovou desku ve vodorovné poloze síla betonu 100-150 mm s obsahem kari sítě. Jímka je po obvodu opatřena plastovými koryty. Po připojení na kanalizaci se provede zalití plastových koryt betonem. Koryta se zabetonují naráz za současného napouštění jímky vodou. Pro lepší propojení nádrže s betonem doporučujeme umístění armovacího drátu po celém obvodu jímky skrz plastová koryta. Na závěr zabetonujeme strop, sílu, druh betonu a způsob zakrytí stanoví projektant dle konkrétních podmínek stavby.
Kanalizační jímky hranaté KOMPLET
Stáhnout soubor

Vodoměrové šachty


Vodoměrové šachty s kruhovým poklopem
Vodoměrové šachty s kruhovým poklopem
Vodoměrová šachta z polypropylenu je určena pro umístění vodoměru pro domovní přípojky. Uvedený výrobek splňuje požadavky zákona č. 50/1976 Sb. § 47, odst. 1, 2 a to zejména mechanickou pevnost a stabilitu, předpokládanou životnost po dobu užívání díla, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí. Odběratel zajistí vodoměrovou šachtu proti tlaku vnější zeminy. Vodoměrová šachta je opatřena dvěmi nepropustnými spojkami proti nežádoucímu vnikání spodní vody do prostoru šachty.
Vodoměrové šachty KOMPLET(7.78 MB)
Stáhnout soubor
Vodoměrové šachty se dvěma čtvercovými poklopy
Vodoměrové šachty se dvěma čtvercovými poklopy
Vodoměrová šachta z polypropylenu je určena pro umístění vodoměru pro domovní přípojky. Uvedený výrobek splňuje požadavky zákona č. 50/1976 Sb. § 47, odst. 1, 2 a to zejména mechanickou pevnost a stabilitu, předpokládanou životnost po dobu užívání díla, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí. Odběratel zajistí vodoměrovou šachtu proti tlaku vnější zeminy. Šachta je opatřena dvěma poklopy, které zabraňují kondenzaci vody a promrzání vnitřního prostoru. Může být použit litinový poklop v případě, že je šachta umístěna do vjezdu a pod. Vodoměrová šachta je opatřena dvěmi nepropustnými spojkami proti nežádoucímu vnikání spodní vody do prostoru šachty.
Vodoměrové šachty KOMPLET(7.78 MB)
Stáhnout soubor
Vodoměrové šachty hranaté
Vodoměrové šachty hranaté
Vodoměrová šachta z polypropylenu je určena pro umístění vodoměru pro domovní přípojky. Uvedený výrobek splňuje požadavky zákona č. 50/1976 Sb. § 47, odst. 1, 2 a to zejména mechanickou pevnost a stabilitu, předpokládanou životnost po dobu užívání díla, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí. Odběratel zajistí vodoměrovou šachtu proti tlaku vnější zeminy. Šachta je opatřena dvěma poklopy, které zabraňují kondenzaci vody a promrzání vnitřního prostoru. Může být použit litinový poklop v případě, že je šachta umístěna do vjezdu a pod. Vodoměrová šachta je opatřena dvěmi nepropustnými spojkami proti nežádoucímu vnikání spodní vody do prostoru šachty.
Vodoměrové šachty KOMPLET(7.78 MB)
Stáhnout soubor

3-k septiky


3-komorové biologické septiky
3-komorové biologické septiky
Tříkomorový septik je určen pro čištění odpadních vod bilogickou cestou. V jednotlivých komorách dochází k usazovaní kalu a postupně k dokonalému vyhnívaní. 3-komorový septik je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařená z polypropylenových desek o síle 15 mm. Příčné přepážky u dna zabraňují přesouvání kalu (sedimentu) k výstupu. Plovoucí nečistoty a kal jsou zachycovány soustavou norných stěn. Přístup do jednotlivých komor septiku umožňují šachty o rozměrech 480 x 480 mm opatřené plastovým poklopem.
3-k septiky KOMPLET (4.92 MB)
Stáhnout soubor

Přečerpávací jímky


Přečerpávací jímky pro tlakovou kanalizaci
Přečerpávací jímky pro tlakovou kanalizaci
Přečerpávací jímka je uzavřená vodotěsná plastová nádrž svařovaná z polypropylenových desek sloužící k přečerpávání splaškových vod do tlakové nebo gravitační kanalizace. Použití těchto jímek je tam, kde není možné docílit patřičného spádu do gravitační kanalizace. Jímku je možné pořídit samostatně a přečerpávání zhotovit svépomocí. Jímku můžeme dodat také včetně čerpadla, čerpací technologie, elektroinstalace, montáže a revizní zprávy pro kolaudaci.
Přečerpávací jímky KOMPLET (1.23 MB)
Stáhnout soubor
s

Retenční nádrže


Plastové nádrže na dešťovou a užitkovou vodu
Plastové nádrže na dešťovou a užitkovou vodu
Plastová nádrž na dešťovou a užitkovou vodu je uzavřená vodotěsná nádrž vyrobená z polypropylenových desek a slouží ke shromažďování (retenci) vody. Voda se dále využívá do domácnosti jako užitková (WC - pračka, úklid atd.) nebo na závlahu a zálivku zahradních ploch. Nádrž je opatřena vstupním a přepadovým potrubím které lze připravit dle dané situace. Přebytečná voda odtéká přepadovým potrubím do kanalizace nebo trativodu. Akumulovaná voda se čerpá do objektu nebo závlah pomocí ponorného čerpadla nebo domácí vodárny. Do nádrží také připravujeme vodotěsné prostupy na výtlačné nebo sací potrubí (el. kabel). Po dohodě s technikem může být plastové víko (poklop) nahrazeno i litinovým poklopem.
Retenční nádrže KOMPLET (7.25 MB)
Stáhnout soubor

ČOV


Biologické čistírny odpadních vod
Biologické čistírny odpadních vod
Celoplastová samonosná čistírna PM funguje na principu biologického rozkladu pomocí mikroorganismu. ČOV má dostatečnou pevnost a tuhost pro obsypání pouze vykopanou zeminou (bez betonáže). ČOV je rozdělena do jednotlivých sekcí se svojí specifickou funkcí. Větší část ČOV je provzdušňována. Jako zdroj vzduchu pro čistírnu slouží dmychadlo vysoce kvalitní japonské výroby SECOH. Od dmychadla je vedeno pevné vzduchové potrubí z PP-R trubek. Vytékající vodu je možné použít na zálivku nebo ji vypouštět do kanalizace, vsaků či do vodoteče (potoku). ČOV má jednoduchou obsluhu a dlouhou životnost bez nutných oprav, je certifikována a na základě mnoha dlouhodobých testů je oprávněna užívat evropskou značku kvality CE.
Plast-Mark_COV_KOMPLET (1.41 MB)
Stáhnout soubor

Nádstavce


Kruhové nádstavce
Nádstavce kruhové

Pro jímky a nádrže průměr 500 mm - typy NM 10-150
Typy: JS
Typy: JSDV
Typy: RN

Pro vodoměrné šachty a přečerpávací jímky průměr 600 mm - typy NV 10-100

Pro vodoměrové šachty
Typy: K
Typy: K1
Typy: B

Pro přečerpávací jímky
Typy: PJ

Plast-Mark_nadstavce-kruhove (256 KB)
Stáhnout soubor
Hranaté nádstavce
Nádstavce hranaté

Pro vodoměrné šachty a kanalizační jímky 600 x 600 mm - typy NVH 10-100

Pro vodoměrové šachty
Typy: BH

Pro kanalizační jímky
Typy: JH
Typy: JHK

Plast-Mark_nadstavce-hranate (122 KB)
Stáhnout soubor