Nádrže a jímky

Pro uchování, čištění a likvidaci odpadních vod

Přečerpávací jímky

PJ s čerpací technologií je zařízení zajišťující přečerpávání odpadních vod. Jejich použití je nutné u objektů, jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni napojit klasických gravitačním způsobem.

Domovní ČOV

Čistírna odpadních vod (ČOV) pro všechny domácnosti s trvalým provozem, které nemají přístup k veřejné splaškové kanalizaci.

Septiky 3-komorové

Septik je určen pro čištění odpadních vod biologickou cestou s velkým účinným způsobem.

Kanalizační jímky

Kanalizační jímka (žumpa) je uzavřená vodotěsná plastová nádrž sloužící ke shromažďování domovních či průmyslových splaškových vod.

Retenční nádrže

Plastová nádrž na dešťovou a užitkovou vodu. Slouží ke shromažďování a následnému využívání dešťových vod.

Vodoměrové šachty

Podzemní vodoměrové šachty vyrobené z polypropylenu slouží k vytvoření instalačního prostoru domovní a průmyslové přípojky vody k osazení vodoměrů a armatur na potrubí.

Nástavce a poklopy

Na všechny námi vyrobené produkty (šachty, jímky, septiky, nádrže a ČOV) dodáváme nástavce dle požadovaných nivelačních výšek.
Poklopy vyrábíme standardně plastové pochozí do 200Kg.

Výroba v ČR

nádrže a jímky vyrábíme ve vlastní výrobě

Chytrá technologie

inteligentní řízení přečerpávacích jímek pro tlakovou kanalizaci

Doprava

dopravíme na místo určení dle přání zákazníka

Servisní podpora

záruční a pozáruční servis po celé České Republice

Přečerpávací jímky s mobilní aplikací

PJ s čerpací technologií je zařízení zajišťující přečerpávání odpadních vod. Jejich použití je nutné u objektů, jejichž splašková kanalizace je vyvedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ni napojit klasických gravitačním způsobem.

 • 1PMJ - Přečerpávací jímky 1-plášťové 0,9 – 3,2 m³
 • 2PMJ - Přečerpávací jímky 2-plášťové 1,4 – 4,9 m³

Domovní čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod (ČOV) je ideální řešení pro všechny domácnosti, chaty a chalupy s trvalým provozem, které nemají přístup k veřejné splaškové kanalizaci.

 • PM - čistírny odpadních vod biologické pro 5 až 50 EO

Septiky 3-komorové

Septik je určen pro čištění odpadních vod biologickou cestou s velkým účinným způsobem.

 • S3K - Septiky biologické 3-komorové 3,5 – 6,7 m³

Kanalizační jímky (žumpy)

Kanalizační jímka (žumpa) je uzavřená vodotěsná plastová nádrž sloužící ke shromažďování domovních či průmyslových splaškových vod.

 • JS - kan. jímky kruhové 1-plášťové 2,1 – 12,0 m³
 • JSDV - kan. jímky kruhové 2-plášťové 2,1 – 12,0 m³
 • JH - kan. jímky hranaté svislé žebra 2,5 – 5,0 m³
 • JHK - kan. jímky hranaté plastové koryta 5,4 – 9,0 m³

Retenční nádrže na vodu

Plastová nádrž na dešťovou a užitkovou vodu. Slouží ke shromažďování a následnému využívání dešťových vod.

 • RN - retenční nádrže na vodu 2,1 – 12,0 m³

Vodoměrné šachty

Podzemní vodoměrové šachty vyrobené z polypropylenu slouží k vytvoření instalačního prostoru domovní a průmyslové přípojky vody k osazení vodoměrů a armatur na potrubí.

 • K, B - šachty kruhové, kruhový poklop
 • VK - šachta kruhová, hranatý poklop
 • BH - šachty hranaté, hranatý poklop

Nástavce a poklopy

Na všechny námi vyrobené produkty (šachty, jímky, septiky, nádrže a ČOV) dodáváme nástavce dle požadovaných nivelačních výšek.
Poklopy vyrábíme standardně plastové pochozí do 200Kg.
Dle požadavků projektu osazujeme produkty pojezdovými pachotěsnými, vodotěsnými nebo uzamykatelnými poklopy.

Hledáte něco jiného?

Potřebujete nádrž, jímku v atypickém provedeni? Ozvěte se nám.