Nádrže, jímky, septiky, šachty

Pro naše partnery a zákazníky vyrábíme nadzemní i podzemní nádrže různých tvarů - válcové, hranaté i atypické. Mohou být samonosné nebo určené k obetonování. Naše nádrže jsou použitelné v potravinářství, na užitkovou vodu, pro kanalizace a čističky odpadních vod, septiky či žumpy. Vyrábíme také vodoměrné šachty.

Používáme kvalitní polypropylen. Nádrže Plast-Mark jsou typizované a certifikované státní zkušebnou ČR. Nádrže umístěné nad terénem vyrábíme v provedení odolném vůči UV záření.

Kanalizační jímky

Hranaté kanalizační jímky se svislými žebry

Hranaté kanalizační jímky s plastovými koryty

Hranatá jímka (žumpa) je určena k zachycení a akumulaci odpadních vod. Po obvodu jímky jsou plastová koryta. Ta se po usazení jímky zalijí betonem. Jímka je tak dokonale chráněna proti tlaku vnější zeminy. Po celém obvodu jímky doporučujeme vést skrze plastová koryta armovací drát. Tím bude zajištěno správné propojení nádrže a betonu.

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty vyrábíme jako pochůzné samonosné nebo k obetonování do pojezdových ploch, válcové nebo hranaté.

Stěny šachty jsou osazeny nepropustnými prostupy pro vodovodní potrubí. Tyto prostupy zabraňují pronikání spodní vody do prostoru šachty. Počet a velikost prostupů závisí na požadavku zákazníka.

Šachty standardně dodáváme s plastovým poklopem. Ten může být nahrazen poklopem pojezdovým, vodotěsným.

Splňují nejpřísnější české a evropské standardy.

Tříkomorové biologické septiky

Tříkomorový septik je určen pro čištění odpadních vod biologickou cestou.

Soustava norných stěn zachycuje nečistoty a kal. Příčné přepážky u dna zajišťují kal proti přesouvání. Kal se usazuje v jednotlivých komorách a postupně dokonale vyhnívá.

Komory jsou přístupné skrze komínky o rozměrech 480 x 480 mm a jsou uzavřeny plastovými poklopy. Ty mohou být nahrazeny poklopy pachotěsnými, pojezdovými.

Nádrže na dešťovou a užitkovou vodu

Tyto retenční nádrže jsou určeny na dešťovou a užitkovou vodu. Přebytečná voda odtéká přepadovým potrubím do kanalizace nebo trativodu. K čerpání vody z nádrže se využívá ponorné čerpadlo nebo domácí vodárna.

Nádrž může být vybavena také vodotěsnými prostupy na výtlačné nebo sací potrubí, případně elektrický kabel.

Plastový poklop může být nahrazen poklopem pojezdovým.

Přečerpávací jímky

Přečerpávací jímka slouží k přečerpávání splaškových vod do tlakové nebo gravitační kanalizace.

Jímky je možné pořídit samostatně, nebo také včetně čerpadla, čerpací technologie, elektroinstalace, montáže a revizní zprávy.

Biologické čistírny odpadních vod

Celoplastová čistírna odpadních vod pracuje na principu biologického rozkladu pomocí mikroorganismů. K provzdušňování je využíváno dmychadlo. Vzduch k dmychadlu je přiváděn pevným vzduchovým potrubím z PP-R trubek. Vytékající vodu je možné použít na zavlažování nebo vypouštět do kanalizace, vsaků či vodoteče.

Čistírna je samonosná, má dostatečnou pevnost a tuhost pro obsypání zeminou (bez betonáže). Je certifikovaná a oprávněná užívat evropskou značku kvality CE.

Nástavce

Nástavce slouží k úpravě výšky vstupu do nádrže na požadovanou nivelaci. Podle typu nádrže, tvaru a rozměru šachty si snadno vyberete vhodný nástavec.

Kruhové nástavce

Pro kanalizační jímky a retenční nádrže s kruhovými poklopy jsou určeny nástavce typu NM 10 - 150 o průměru 500 mm. Minimální délka nástavce je 10 cm, maximální 150 cm.

Typy nástavců:

  • JS pro kanalizační jímky jednoplášťové
  • JSDV pro kanalizační jímky dvouplášťové
  • RN pro retenční nádrže

Pro vodoměrné šachty a přečerpávací jímky jsou určeny nástavce typu NV 10-100 o průměru 600 mm. Minimální délka nástavce je 10 cm, maximální 100 cm.

Typy nástavců:

  • K nebo B pro vodoměrné šachty
  • PJ pro přečerpávací jímky

Hranaté nástavce

Pro vodoměrné šachty a kanalizační jímky s hranatými poklopy jsou určeny nástavce typu NVH 10-100 o rozměru 600 x 600 mm. Minimální délka nástavce je 10 cm, maximální 100 cm.

Typy nástavců:

  • BH pro vodoměrné šachty (hranaté)
  • JH pro kanalizační jímky se svislými žebry
  • JHK pro kanalizační jímky s plastovými koryty

Voda je náš živel.

Technologie pro vodu vyrábíme od roku 2001. Naše nádrže, bazény a zastřešení slouží desítkám tisíc evropských zákazníků. Vyrábíme systém pro inteligentní řízení bazénů. V Česku a Slovensku jej distribuujeme pod značkou APM Pool.

Používáme prvotřídní materiál a moderní výrobní technologii. Každý produkt prochází přísnou výstupní kontrolou. Naše výrobky si zákazníci kupují na celý život. Vše proto podřizujeme požadavkům na kvalitu.

Nebojíme se ani velice specifických zakázek. S našimi partnery a zákazníky se vždy snažíme najít nejlepší řešení.